Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Registratieverplichtingen herregistratiefase MZ-Opleider

Om geregistreerd te blijven dienen er elke 5 jaar 50 registratiepunten behaald te worden. Deze herregistratieverplichtingen kennen drie verplichte onderdelen: werkervaring, nascholing en intervisie en 3 facultatieve onderdelen. Zie onderstaand schema.

Wanneer u inspiratie op wilt doen over uw opleidingswensen kunt u de competentieprofielen raadplegen.

Als een MZ-Opleider bij de aanvraag tot herregistratie geen 50 punten behaald blijkt te hebben, wordt de erkenning ingetrokken en de betrokkene uit het register en uit het overzicht op de website verwijderd. Indien betrokkene binnen een half jaar alsnog tot 50 punten komt wordt de registratie hersteld. Als er na vijf jaar geen herregistratie wordt aangevraagd zal de beoordelingscommissie 1 maand na die datum een signalering sturen en, indien er geen contact ontstaat, na 3 maanden de betrokkene uit het register en uit het overzicht op de website verwijderen.

De beoordelingscommissie van het register heeft het recht steekproefsgewijs bij leden hun opgaves te controleren.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van verplichte en facultatieve activiteiten:

  Onderdeel Toelichting 50 punten per 5 jaar
verplicht
werkervaring

Om geregistreerd te blijven in het Register, is het verplicht om gedurende 5 jaar gemiddeld 20 dagdelen per jaar gewerkt te hebben als MZ-Opleider, totaal dus minimaal 100 dagdelen.

Punten n.v.t.
intervisie

Het is verplicht om deel te nemen aan een intervsiegroep. De intervisiegroep dient te zijn geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders. Een intervisiebijeenkomst levert 1 punt op en duurt een dagdeel

Lijst geaccrediteerde intervisiegroepen

min. 10
max. 25
nascholing en deskundigheids-bevordering

Het is verplicht om deel te nemen aan nascholing. Deze dient te zijn geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders. Een dagdeel bij- of nascholing (minimaal 3 uur zonder pauze) telt als 1 punt. 1-daagse conferenties/congressen/scholingsactiviteiten waarin workshops, inleiders of discussiefora elkaar afwisselen worden met 1 punt gewaardeerd.

Een MZ-trainer/opleider/docent die in het register ingeschreven staat en een geaccrediteerde bijscholingsactiviteit verzorgt, heeft recht op de PE-punten zoals die door de accreditatiecommissie zijn toegekend voor die opleidingsactiviteit.

Lijst geaccrediteerde bij- nascholing

min. 25
max. 40
facultatief
supervisie

U kunt facultatief supervisie volgen in het kader van de herregistratie. Supervisoren dienen te zijn geaccrediteerd door het Register MZ-Opleiders. Supervisietraject omvat minimaal 6 sessies en maximaal 30 sessies. Een sessie duurt een uur. 3 sessies tellen voor 1 punt.

Lijst geaccrediteerde supervisoren

max. 15
bestuurlijke activiteiten

Een commissie-, werkgroep- of bestuurslidmaatschap kunt u laten meetellen in het kader van de herregistratie. Hieronder worden verstaan het actieve lidmaatschap van een commissie van de BVMP, de BVMZ of het RMZO voor een periode van een jaar.  Per lidmaatschap wordt 1 punt per jaar verstrekt.

max. 10
publicatie

U kunt het schrijven van artikelen in een erkend MZvakblad of -nieuwsbrief laten meetellen in het kader van de herregistratie.

Publicaties over voor de medezeggenschap relevante onderwerpen in tijdschriften, boeken of hoofdstukken in boeken zullen als volgt met PE-punten gewaardeerd worden:
a. publicatie van meer dan 800 woorden (2 pagina’s) 1 PE-punt
b. publicaties van meer dan 25 pagina’s 2 PE-punten
c. publicaties van meer dan 50 pagina’s 3 PE-punten

max. 15
 

Om uw herregistratie te behalen is het volgende aantal punten vereist:

Klik hier om in te loggen

Totaal: 50