Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Registratieproces

 • Aanmelding

  Om u als kandidaat in te schrijven in het Register MZ-opleiders dient u het aanvraagformulier in te vullen, waarna uw aanvraag in behandeling wordt genomen door de beoordelingscommissie

  › direct naar het aanmeldformulier
 • Registratie

  geregistreerd worden

  Nadat u door de beoordelingscommissie bent toegelaten tot de kandidaatsfase, dient u te voldoen aan de registratieverplichtingen die gelden voor deze eerste fase van de registratie. Deze fase dient u in twee jaar te hebben afgerond.

  › registratieverplichtingen
 • Herregistratiefase

  geregistreerd blijven

  • 5 jaar
  periodiek doorlopend

  Om uw registratie in het Register MZ-Opleiders te behouden dient u zich elke vijf jaar te herregistreren. In iedere periode dient u een aantal punten te behalen door een combinatie van elementen af te ronden. U dient uw activiteiten en behaalde punten zelf bij te houden op uw persoonlijke pagina in het registratiesysteem. Het Register MZ-Opleiders controleert de activiteiten van geregistreerde MZ-Opleiders steekproefsgewijs.

  › herregistratieverplichtingen

Accreditatie

Activiteiten in het kader van de registratie en herregistratie van MZ-Opleiders dienen geaccrediteerd te worden door het RMZO.