Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Bij- en nascholing

861–870 van 881 resultaten

Titel nascholing Aanbieder Periode Aantal punten
Systematische Interventies Formaatschool (FNV Formaat) 09-02-2012 3

Website: http://www.choyconsultants.nl
E-mail: karianne.vola@fnvformaat.nl
In deze training leren trainers werken met de systeemtheorie die door Joep Choy is ontwikkeld. De systeemtheorie is in eerste instantie ontwikkeld vanuit therapeutisch oogpunt, maar wordt inmiddels al jaren ook organisatiekundig toegepast.

Opleiding Interpersoonlijke Dynamiek Leary Academy 12-02-6 8

Website: http://www.learyacademy.nl
E-mail: remco.rensink@durv.nu

Actualiteiten Medezeggenschapsrecht 23-01-2012 Advokatenkollektief Utrecht 23-01-2012 1

Website: http://www.advokatenkollektief.nl
E-mail: l.sprengers@advokatenkollektief.nl
Sinds 2001 verzorgt het Advokatenkollektief twee maal per jaar (januari en september) de cursus actualiteiten medezeggenschapsrecht voor OR-trainers.In deze cursus wordt de medezeggenschapsrechtspraak van het afgelopen half jaar en een wisselend actueel thema behandeld, dat releveant is voor de OR-praktijk, zoals bv.: wijziging van (arbeids)wetgeving, pensioen, sociaal plan, reorganisatie, enquêterecht.

Professionele Communicatie post HBO 2011-2012 Phoenix Opleidingen 18-01-2012 10

Website: https://www.phoenixopleidingen.nl/
E-mail: info@phoenixopleidingen.nl

AOG Talent en Organisatieontwikkeling Stichting Academische Opleidingen Groningen 01-01-2012 10

Toepassing NVGTR wekmethode op het beleidsgebied Arbeidsomstandigheden Stichting NVGTR 01-01-2012 1

Website: http://www.nvgtr.nl/
1. Het verkrijgen van bespreken van ideeen/ gegevens op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden die conform de NVGTR werkmethode bruikbaar zijn als beoordelings- en beïnvloedingscriteria voor de OR 2. Het vergroten van inzicht in hoe je als OR met gebruikmaking van de NVGTR werkmethode omgaat met een bestuurder/ management die het opvolgen van de ARBO-wet- en regelgeving als een verplicht nummer ziet 3. Het vergroten van inzicht in hoe je als OR met gebruikmaking van de NVGTR werkmethode je kunt inzetten voor het actueel houden van de RI&E

Leergangdagen professionals Medezeggenschap 01-01-2012 GITP 01-01-2012 4

Website: http://www.gitp.nl
E-mail: c.pheninckx@gitp.nl
Werken aan een verdieping van de commerciële attitude met bijbehorende werkmethodiek en vaardigen van de adviseurs Medezeggenschap.

Instrument voor Hulp ITIP 01-11-2011 10

Website: www.itip.nl/
E-mail: bdingjan@atim.eu

Het spel der ongeschreven regels Firijn 10-09-18 2

Website: www.firijn.nl

Summercourse Governance & de OR BVMP/de Voort Advocaten 10-7-18 1

Website: bvmp.nl