Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Bij- en nascholing

851–860 van 881 resultaten

Titel nascholing Aanbieder Periode Aantal punten
Eat en Greet "actuele jurisprudence voor de overheid" De Voort Advocaten 24-04-2012 1

Website: http://www.devoort.nl
Eat en Greet met Steven Jelling en Bob Vermaak over o.a. 'wijzigingen in de wet, instemmingsrecht bij inzage mailbox door werkgever en de VU-zaak waarin rechter stelde dat onderbouwing van bestuurder onder de maat was'. Ook is er ruimte voor uitwisseling.

Deep democracy level 1 The Dialogue Hunters 12-4-18 4

Website: www.dialoquehunters.nl

Team Navigator Liza Arends/Herman Ilgen 10-04-2012 1

Website: http://www.ilgen.com
Team Navigator is door het Instituut voor Non-verbale strategie ontwikkeling (INSA) ontwikkeld als meetinstrument van de interactie en het potentieel binnen een team. Ook geeft het grip op het teamproces en op de manier waarop resultaten kunnen worden behaald. Dit is geschikt voor projectteams, management teams, ondernemingsraden en ook sportteams.

Studiedag ontwikkelingen in de zorg WVM en KGCA 14-03-2012 2

Website: http://www.wvm.info en www.kgca.nl
E-mail: susanwillemsen@wvm.info
Deze studiedag staan de ontwikkelingen in de zorg centraal. De zorgsector is een zeer brede sector, waarin veel gaande is. Na enig beraad hebben we er voor gekozen om de ziekenhuiszorg buiten beschouwing te laten en de aandacht te richten op (de combinaties van) de ouderen- en gehandicaptenzorg enerzijds en de GGZ en de jeugdzorg anderzijds. We hebben als invalshoek gekozen voor de ontwikkelingen in de financiering. Vanuit het aloude motto dat wie betaalt ook bepaalt, volgen we de gedachtelijn dat de wijzigingen in de financiering ook wijzigingen in ondernemingsstrategieën tot gevolg hebben. En daar willen naartoe: vanuit de grote ontwikkelingen naar het niveau van de zorgonderneming die zich in de veranderende verhoudingen probeert te positioneren. De verlegging van geldstromen is natuurlijk niet de enige invloedrijke ontwikkeling; er zijn algemeen maatschappelijke ontwikkelingen en zorgvisie-ontwikkelingen die eveneens mee vorm geven aan nieuwe strategieën en structuren.

Voice dialogue facilitator opleiding 2012-2015 Arc-en-Ciel 12-03-2012 30

Website: http://www.voicedialogue.nl/
E-mail: http://www.voicedialogue.nl/email.html

Maatschappelijk verantwoord ondernemen mr. J. Hermes 03-03-2012 1

Website: http://www.janhermes.nl
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Wat kan de medezeggenschap hierin betekenen, in het bijzonder de AS. Spreker: Mr. Jan Hermes

Systemische werkvormen in de praktijk Coach-Inn 01-03-2012 6

Website: http://www.coach-inn.nl/coach-inn/activiteiten/1-op-1-opstellingen.php
E-mail: veelzijdig@live.com
In deze opleiding heb ik meer werkvormen (voor 1-op-1 begeleiding) aangereikt gekregen om organisatieopstellingen te begeleiden die ik kan gebruiken in het werken met de ondernemingsraden. Onderdeel daarbij is het ook het systemisch kijken naar de organisatie en alle onderdelen die erbij horen.

De Opbrengst van Medezeggenschap BVMP 28-02-2012 1

Website: http://www.bvmp.nl
E-mail: betty@dorgelo-training.nl
Jan Ekke Wigboldus gaat samen met de MZ opleiders, adviseurs, AS en advocaten in gesprek over "de Opbrengst van Medezeggenschap ".

De Maskermaker, karakterstijlen BodyMind opleidingen 26-2-2012 8

Website: http://www.bodymindopleidingen.nl/index.php/maskermaker
E-mail: veelzijdig@live.com
Door op de hoogte te zijn van de verschillende karakterstijlen bij mezelf en bij de deelnemers in mijn trainingen kan ik hen benaderen op de manier die bij hun karakterstijl past zodat elke deelnemer zo effectief mogelijk deel kan nemen en leren tijdens de trainingsdagen. Het zorgt ervoor dat er tijdens de training meer diepgang kan zijn dan alleen maar het inhoudelijke werk van een ondernemingsraad. Er kan hiermee op een dieper niveau stappen in de persoonlijke ontwikkeling gemaakt kunnen worden die bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemer, de ondernemingsraad en de organisatie.

Merlijn Academie Merlijn Medezeggenschap 12-2-18 1

Website: www.merlijngroep.nl/