Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Bij- en nascholing

681–690 van 765 resultaten

Titel nascholing Aanbieder Periode Aantal punten
Organisatieontwikkeling SBI training & advies 06-03-2013 2

E-mail: mijke.aarnoudse@sbi.nl

Organisatieontwikkeling SBI training & advies 06-03-2013 2

E-mail: mijke.aarnoudse@sbi.nl

Presenteren Odyssee B.V. 12-02-2013 1

Website: http://www.Odyssee-groep.nl
E-mail: e.klerks@odyssee-groep.nl
In het vak van trainen is het presenteren een belangrijke vaardigheid. Of het nu gaat om het presenteren in een trainingsonderdeel voor een grote of kleine groep of het gaat erom om je te presenteren in een acquisitieomgeving, het is en blijft lastig! Daarom staat in deze ochtend het ‘presenteren’ als vaardigheid centraal. Het doen, waarbij vooral geoefend wordt in het overbrengen van je boodschap centraal staat. Natuurlijk is de ondersteuning van een power point hierin belangrijk maar dit aspect zal deze ochtend niet de kern zijn!

Opleiding Transactionele Analyse (de officiële TA 101-training) Phoenix Opleidingen 06-02-2013 10

Website: https://www.phoenixopleidingen.nl/
E-mail: info@phoenixopleidingen.nl

Actualiteiten medezeggenschapsrecht 28-01-2013 Sprengers advocaten 28-01-2013 1

Website: http://www.sprengersadvocaten.nl/nl/scholing/
E-mail: l.sprengers@sprengers.nl
half jaarlijkse cursus waarbij rechtspraak van afgelopen half jaar wordt doorgenomen op het gebied van het medezeggenschapsrecht en actuele ontwikkelingen in het (arbeids)recht wordne besproken aan de hand van wisslende thema's die voor de OR praktijk van belang zijn.

Actualiteiten medezeggenschapsrecht 22-01-2013 Sprengers advocaten 22-01-2013 1

Website: http://www.sprengersadvocaten.nl/nl/scholing/
E-mail: l.sprengers@sprengers.nl
half jaarlijkse cursus waarbij rechtspraak van afgelopen half jaar wordt doorgenomen op het gebied van het medezeggenschapsrecht en actuele ontwikkelingen in het (arbeids)recht wordne besproken aan de hand van wisslende thema's die voor de OR praktijk van belang zijn.

Nieuwe vormen van Medezeggenschap Werkplaats voor Medezeggenschap 22-01-2013 2

Website: http://www.wvm.info
E-mail: lennyoudeweme@wvm.info
START: Verkennen van overtuigingen van waaruit deelnemers werken met MZO. • Onderzoeken van de meerwaarde van MZ. Welke beelden, metaforen, vooroordelen, stereotypes zijn er? • Een presentatie over een brede verkenning van medewerker participatie en nieuwe vormen van MZ in een publieke organisatie. • Onderzoek naar de essentie en de (wettelijke) kern ingrediënten van MZ? Wat is acceptabel en wat niet? En in welke vorm kan je MZ dan gieten? • Herbezinning op de vormgeving van MZ. Vraagt 'deze tijd' om een nieuwe vorm? Is een structurele verandering nodig?

De Zeven Bronnen van Arbeidsvreugde Stavoor BV 21-01-2013 1

Website: http://www.stavoor.nl

Leergang Teamcoaching Coachboulevard Marijke Lingsma 20-01-2013 10

Website: http://www.coachboulevard.nl
E-mail: hkaskens@planet.nl
De Leergangen Coachen zijn bestemd voor en gericht op zelfstandig ondernemers, leidinggevenden en professionals op HBO/WO-niveau die zich willen professionaliseren in het vak van coach. In de beroepsuitoefening houden zij zich bezig of gaan zij zich bezighouden met het coachen van individuen en teams.

Coaching, laat je OMA thuis Formaatschool (FNV Formaat) 17-01-2013 2

Website: http://www.fnvformaat.nl
E-mail: karianne.duffhues@fnvformaat.nl