Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Bij- en nascholing

681–690 van 793 resultaten

Titel nascholing Aanbieder Periode Aantal punten
DBV Introductie in de Navigator Werkmethode Stichting NVGTR 27-06-2013 1

Website: http://www.nvgtr.nl/
E-mail: alberta@nvgtr.nl

Blij met weerstand: groepsprocessen de Galan School voor training 20-06-2013 2

Website: http://www.schoolvoortraining.nl
De introductie op het programma luidt als volgt: Hoe geef je sturing aan iets ongrijpbaars als groepsprocessen? Hoe maak je een groep veilig en open zodat ze voor zichzelf opkomt en meedenkt in het programma? Deelnemers werken niet op bevel mee en toch is een coöperatieve groep van groot belang als je lekker wilt trainen. Groepen zijn minder onvoorspelbaar dan ze lijken. In deze training gebruiken we het model van Levine dat beschrijft hoe groepen taakvolwassen worden en welke rol autoriteit en intimiteit daarbij spelen. Het aardige van het model is dat het ook handvatten geeft hoe om te gaan met lastige situaties. Uiteindelijk blijken die lastige situaties het groepsproces enorm te kunnen versnellen.

Flexibilisering CurOR/Cintea/Bureau Kalden 19-06-2013 2

E-mail: d.onvlee@wxs.nl
In de eerste plaats is het handig, nuttig, om onze veelheid aan ervaringen op organisatieniveau rond flexibilisering van een iets meer systematisch, breder referentiekader te voorzien. Wat verstaan we allemaal onder flexibilisering? Wat speelt er allemaal op meso- en macroniveau in de flexibiliseringsdiscussie? Wat zijn de "drivers"?. Welke ontwikkelingen spelen op dit moment als gevolg van het sociaal akkoord? En: hoe kunnen OR'en zich daar op instellen? Een tweede doel is meer greep te krijgen op wat er allemaal binnen organisaties speelt, wat arbeidsrechtelijk mag en kan, waar de grenzen worden opgezocht, en welke mogelijkheden en middelen een OR heeft om daar invloed op uit te oefenen.

Financieel beleid en MZ SBI training & advies 18-06-2013 1

E-mail: mijke.aarnoudse@sbi.nl

Ervarend leren in de buitenlucht Urbanus teamtraining 18-06-2013 2

E-mail: info@urbanusteamtraining.nl

Financieel beleid en MZ SBI training & advies 18-06-2013 1

E-mail: mijke.aarnoudse@sbi.nl

Opleiding tot innovatie-expert Ynnovate 14-06-2013 8

Website: www.ynnovate.it

BBM Bijeenkomst 06-2013 CAOP 14-06-2013 1

Website: http://www.caop.nl
E-mail: opleidingen@caop.nl
Thema ‘Van Werk naar Werk’

Voice Dialogue Formaatschool (FNV Formaat) 09-06-2013 2

Website: http://www.fnvformaat.nl
E-mail: karianne.duffhues@fnvformaat.nl

Social Media voor ondernemingsraden Formaatschool (FNV Formaat) 08-06-2013 1

Website: http://www.fnvformaat.nl
E-mail: karianne.duffhues@fnvformaat.nl