Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Bij- en nascholing

871–880 van 897 resultaten

Titel nascholing Aanbieder Periode Aantal punten
Studiedag ontwikkelingen in de zorg WVM en KGCA 14-03-2012 2

Website: http://www.wvm.info en www.kgca.nl
E-mail: susanwillemsen@wvm.info
Deze studiedag staan de ontwikkelingen in de zorg centraal. De zorgsector is een zeer brede sector, waarin veel gaande is. Na enig beraad hebben we er voor gekozen om de ziekenhuiszorg buiten beschouwing te laten en de aandacht te richten op (de combinaties van) de ouderen- en gehandicaptenzorg enerzijds en de GGZ en de jeugdzorg anderzijds. We hebben als invalshoek gekozen voor de ontwikkelingen in de financiering. Vanuit het aloude motto dat wie betaalt ook bepaalt, volgen we de gedachtelijn dat de wijzigingen in de financiering ook wijzigingen in ondernemingsstrategieën tot gevolg hebben. En daar willen naartoe: vanuit de grote ontwikkelingen naar het niveau van de zorgonderneming die zich in de veranderende verhoudingen probeert te positioneren. De verlegging van geldstromen is natuurlijk niet de enige invloedrijke ontwikkeling; er zijn algemeen maatschappelijke ontwikkelingen en zorgvisie-ontwikkelingen die eveneens mee vorm geven aan nieuwe strategieën en structuren.

Voice dialogue facilitator opleiding 2012-2015 Arc-en-Ciel 12-03-2012 30

Website: http://www.voicedialogue.nl/
E-mail: http://www.voicedialogue.nl/email.html

Maatschappelijk verantwoord ondernemen mr. J. Hermes 03-03-2012 1

Website: http://www.janhermes.nl
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Wat kan de medezeggenschap hierin betekenen, in het bijzonder de AS. Spreker: Mr. Jan Hermes

Systemische werkvormen in de praktijk Coach-Inn 01-03-2012 6

Website: http://www.coach-inn.nl/coach-inn/activiteiten/1-op-1-opstellingen.php
E-mail: veelzijdig@live.com
In deze opleiding heb ik meer werkvormen (voor 1-op-1 begeleiding) aangereikt gekregen om organisatieopstellingen te begeleiden die ik kan gebruiken in het werken met de ondernemingsraden. Onderdeel daarbij is het ook het systemisch kijken naar de organisatie en alle onderdelen die erbij horen.

De Opbrengst van Medezeggenschap BVMP 28-02-2012 1

Website: http://www.bvmp.nl
E-mail: betty@dorgelo-training.nl
Jan Ekke Wigboldus gaat samen met de MZ opleiders, adviseurs, AS en advocaten in gesprek over "de Opbrengst van Medezeggenschap ".

De Maskermaker, karakterstijlen BodyMind opleidingen 26-2-2012 8

Website: http://www.bodymindopleidingen.nl/index.php/maskermaker
E-mail: veelzijdig@live.com
Door op de hoogte te zijn van de verschillende karakterstijlen bij mezelf en bij de deelnemers in mijn trainingen kan ik hen benaderen op de manier die bij hun karakterstijl past zodat elke deelnemer zo effectief mogelijk deel kan nemen en leren tijdens de trainingsdagen. Het zorgt ervoor dat er tijdens de training meer diepgang kan zijn dan alleen maar het inhoudelijke werk van een ondernemingsraad. Er kan hiermee op een dieper niveau stappen in de persoonlijke ontwikkeling gemaakt kunnen worden die bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemer, de ondernemingsraad en de organisatie.

Merlijn Academie Merlijn Medezeggenschap 12-2-18 1

Website: www.merlijngroep.nl/

Merlijn Academie Merlijn Medezeggenschap 12-2-12 0

Website: www.merlijngroep.nl/

Systematische Interventies Formaatschool (FNV Formaat) 09-02-2012 3

Website: http://www.choyconsultants.nl
E-mail: karianne.vola@fnvformaat.nl
In deze training leren trainers werken met de systeemtheorie die door Joep Choy is ontwikkeld. De systeemtheorie is in eerste instantie ontwikkeld vanuit therapeutisch oogpunt, maar wordt inmiddels al jaren ook organisatiekundig toegepast.

Opleiding Interpersoonlijke Dynamiek Leary Academy 12-02-6 8

Website: http://www.learyacademy.nl
E-mail: remco.rensink@durv.nu