Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Bij- en nascholing

861–870 van 884 resultaten

Titel nascholing Aanbieder Periode Aantal punten
Systemische werkvormen in de praktijk Coach-Inn 01-03-2012 6

Website: http://www.coach-inn.nl/coach-inn/activiteiten/1-op-1-opstellingen.php
E-mail: veelzijdig@live.com
In deze opleiding heb ik meer werkvormen (voor 1-op-1 begeleiding) aangereikt gekregen om organisatieopstellingen te begeleiden die ik kan gebruiken in het werken met de ondernemingsraden. Onderdeel daarbij is het ook het systemisch kijken naar de organisatie en alle onderdelen die erbij horen.

De Opbrengst van Medezeggenschap BVMP 28-02-2012 1

Website: http://www.bvmp.nl
E-mail: betty@dorgelo-training.nl
Jan Ekke Wigboldus gaat samen met de MZ opleiders, adviseurs, AS en advocaten in gesprek over "de Opbrengst van Medezeggenschap ".

De Maskermaker, karakterstijlen BodyMind opleidingen 26-2-2012 8

Website: http://www.bodymindopleidingen.nl/index.php/maskermaker
E-mail: veelzijdig@live.com
Door op de hoogte te zijn van de verschillende karakterstijlen bij mezelf en bij de deelnemers in mijn trainingen kan ik hen benaderen op de manier die bij hun karakterstijl past zodat elke deelnemer zo effectief mogelijk deel kan nemen en leren tijdens de trainingsdagen. Het zorgt ervoor dat er tijdens de training meer diepgang kan zijn dan alleen maar het inhoudelijke werk van een ondernemingsraad. Er kan hiermee op een dieper niveau stappen in de persoonlijke ontwikkeling gemaakt kunnen worden die bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemer, de ondernemingsraad en de organisatie.

Merlijn Academie Merlijn Medezeggenschap 12-2-18 1

Website: www.merlijngroep.nl/

Systematische Interventies Formaatschool (FNV Formaat) 09-02-2012 3

Website: http://www.choyconsultants.nl
E-mail: karianne.vola@fnvformaat.nl
In deze training leren trainers werken met de systeemtheorie die door Joep Choy is ontwikkeld. De systeemtheorie is in eerste instantie ontwikkeld vanuit therapeutisch oogpunt, maar wordt inmiddels al jaren ook organisatiekundig toegepast.

Opleiding Interpersoonlijke Dynamiek Leary Academy 12-02-6 8

Website: http://www.learyacademy.nl
E-mail: remco.rensink@durv.nu

Actualiteiten Medezeggenschapsrecht 23-01-2012 Advokatenkollektief Utrecht 23-01-2012 1

Website: http://www.advokatenkollektief.nl
E-mail: l.sprengers@advokatenkollektief.nl
Sinds 2001 verzorgt het Advokatenkollektief twee maal per jaar (januari en september) de cursus actualiteiten medezeggenschapsrecht voor OR-trainers.In deze cursus wordt de medezeggenschapsrechtspraak van het afgelopen half jaar en een wisselend actueel thema behandeld, dat releveant is voor de OR-praktijk, zoals bv.: wijziging van (arbeids)wetgeving, pensioen, sociaal plan, reorganisatie, enquêterecht.

Professionele Communicatie post HBO 2011-2012 Phoenix Opleidingen 18-01-2012 10

Website: https://www.phoenixopleidingen.nl/
E-mail: info@phoenixopleidingen.nl

Toepassing NVGTR wekmethode op het beleidsgebied Arbeidsomstandigheden Stichting NVGTR 01-01-2012 1

Website: http://www.nvgtr.nl/
1. Het verkrijgen van bespreken van ideeen/ gegevens op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden die conform de NVGTR werkmethode bruikbaar zijn als beoordelings- en beïnvloedingscriteria voor de OR 2. Het vergroten van inzicht in hoe je als OR met gebruikmaking van de NVGTR werkmethode omgaat met een bestuurder/ management die het opvolgen van de ARBO-wet- en regelgeving als een verplicht nummer ziet 3. Het vergroten van inzicht in hoe je als OR met gebruikmaking van de NVGTR werkmethode je kunt inzetten voor het actueel houden van de RI&E

AOG Talent en Organisatieontwikkeling Stichting Academische Opleidingen Groningen 01-01-2012 10