Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Bij- en nascholing

821–830 van 884 resultaten

Titel nascholing Aanbieder Periode Aantal punten
Leergang Teamcoaching Coachboulevard Marijke Lingsma 01-01-2013 10

Website: http://www.coachboulevard.nl
De Leergangen Coachen zijn bestemd voor en gericht op zelfstandig ondernemers, leidinggevenden en professionals op HBO/WO-niveau die zich willen professionaliseren in het vak van coach. In de beroepsuitoefening houden zij zich bezig of gaan zij zich bezighouden met het coachen van individuen en teams.

Professionele Communicatie post HBO 2013 Phoenix Opleidingen 01-01-2013 10

Website: https://www.phoenixopleidingen.nl/
E-mail: info@phoenixopleidingen.nl

Summercourse BVMP 01-01-2013 1

Website: http://www.bvmp.nl
E-mail: Betty@dorgelo-training.nl

Summercourse 'Project- en accountmanagement' GITP 01-01-2013 1

E-mail: c.pheninckx@gitp.nl

Introductie in het gedachtegoed van de Navigator werkwijze Stichting NVGTR 01-01-2013 1

Website: http://www.nvgtr.nl/
- Het verkrijgen dan wel vergroten van inzicht in het gedachtegoed achter de Navigator werkmethode van de ondernemingsraad en de PVT zoals beschreven in het gelijknamige Methodeboek. - Het kritisch tegen het licht laten houden van de eigen rol als MZ-opleider en het toelaten van een eerlijk onderzoek naar de ingeslepen belemmeringen om ondernemingsraden beter te laten functioneren. - Het oefenen in het op laten stellen en omgaan met lijsten van toetsingspunten - Het formuleren van de individuele aandachtspunten om in de komende tijd met de NVGTR werkmethode te werken.

Leergangdagen GITP Medezeggenschap 01-01-2013 GITP 01-01-2013 4

E-mail: c.pheninckx@gitp.nl

Medewerkersparticipatie SBI training & advies 01-01-2013 2

E-mail: mijke.aarnoudse@sbi.nl

Bestuurder en NVGTR werkmethodiek Stichting NVGTR 26-12-2012 1

Website: http://www.nvgtr.nl/
- Het verkrijgen dan wel vergroten van inzicht in de gedachten van OR bestuurders inzake de toepasbaarheid van de NVGTR werkmethodiek in hun eigen praktijk - Het aanscherpen van de eigen opvattingen van de (aspirant) licentiehouders om (ingrediënten van) de NVGTR werkmethodiek in te zetten voor wat betreft het overleg met de bestuurder - Het aan de hand van een praktijkcasus gezamenlijk formuleren van de gewenste insteek en aanpak om conform de NVGTR werkmethode het overleg met de bestuurder al dan niet te arrangeren zonder daarbij de belangen van de medezeggenschap te schaden - Het formuleren van de individuele aandachtspunten om in de komende tijd met de NVGTR werkmethode te werken

Jurisprudentie DEBEM BVMP BVMP 20-12-2012 1

Website: http://www.bvmp.nl
E-mail: betty@dorgelo-training.nl
Halfjaarlijkse bijeenkomst voor MZ opleiders, adviseurs en AS waarbij de deelnemers worden geinformeerd en bijgeschoold op de laatste Juridische uitspraken van Ondernemingskamer en Kantonrechter.

BBM Bijeenkomst 12-2012 CAOP 14-12-2012 1

Website: http://www.caop.nl
E-mail: opleidingen@caop.nl