Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Bij- en nascholing

721–730 van 808 resultaten

Titel nascholing Aanbieder Periode Aantal punten
OR en HRM BVMP 20-03-2013 1

Website: http://www.bvmp.nl
E-mail: betty@dorgelo-training.nl
Vanuit de naamstelling van ''HRM'' is het ook een logische ontwikkeling: doelstellingen van ondernemingen en menselijke inzet moeten met elkaar ''matchen''. In de praktijk kan dit veel betekenen voor de medewerkers. En op dit snijvlak ziet het ernaar uit dat ondermeningsraden (medewerkervertegenwoordiging met oog voor het organisatiebelang) en HRM-disciplines elkaar steeds vaker tegenkomen. Een nieuwe ontwikkeling?

Transformatie in het sociale domein Formaatschool (FNV Formaat) 13-03-2013 1

Website: http://www.fnvformaat.nl
E-mail: karianne.duffhues@fnvformaat.nl

BBM Bijeenkomst 03-2013 CAOP 11-03-2013 1

Website: http://www.caop.nl
E-mail: opleidingen@caop.nl
Themabijeenkomst: Evalueren, nut en noodzaak met Kirkpatrickmodel.

organisatieontwikkeling: Lean organiseren WVM en KGCA 10-03-2013 2

Website: http://www.wvm.info en www.kgca.nl
E-mail: contact@wvm.info
Organisatieontwikkeling is echter een heel breed onderwerp waar veel ondervalt: leiderschap, het ontwerp van een organisatie, strategie, uitvoering enz. Er zal worden gefocust op uitvoering en dan speciaal rondom Lean organiseren.

Masterclass Belbin CMB 6-03-2013 10

Website: http://www.cmb-teamrol.nl/diensten/master-class/
Een train-the-trainer programma, gebaseerd op de ruim 25-jarige ervaring van het CMB in het werken met het teamrolmodel van Belbin. Het programma is een intensieve, gecomprimeerde professionaliserings-leergang, waarin tal van aan aspecten van het vak aan de orde komen en worden uitgediept: van de theoretische uitgangspunten en onderliggende filosofie tot de werking en waarde van de diverse diagnostische instrumenten; van effectieve en onderhoudende spel- en werkvormen tot het inzetten van bijzondere leermiddelen.

Presenteren Odyssee B.V. 12-02-2013 1

Website: http://www.Odyssee-groep.nl
E-mail: e.klerks@odyssee-groep.nl
In het vak van trainen is het presenteren een belangrijke vaardigheid. Of het nu gaat om het presenteren in een trainingsonderdeel voor een grote of kleine groep of het gaat erom om je te presenteren in een acquisitieomgeving, het is en blijft lastig! Daarom staat in deze ochtend het ‘presenteren’ als vaardigheid centraal. Het doen, waarbij vooral geoefend wordt in het overbrengen van je boodschap centraal staat. Natuurlijk is de ondersteuning van een power point hierin belangrijk maar dit aspect zal deze ochtend niet de kern zijn!

Opleiding Transactionele Analyse (de officiële TA 101-training) Phoenix Opleidingen 06-02-2013 10

Website: https://www.phoenixopleidingen.nl/
E-mail: info@phoenixopleidingen.nl

Actualiteiten medezeggenschapsrecht 28-01-2013 Sprengers advocaten 28-01-2013 1

Website: http://www.sprengersadvocaten.nl/nl/scholing/
E-mail: l.sprengers@sprengers.nl
half jaarlijkse cursus waarbij rechtspraak van afgelopen half jaar wordt doorgenomen op het gebied van het medezeggenschapsrecht en actuele ontwikkelingen in het (arbeids)recht wordne besproken aan de hand van wisslende thema's die voor de OR praktijk van belang zijn.

Actualiteiten medezeggenschapsrecht 22-01-2013 Sprengers advocaten 22-01-2013 1

Website: http://www.sprengersadvocaten.nl/nl/scholing/
E-mail: l.sprengers@sprengers.nl
half jaarlijkse cursus waarbij rechtspraak van afgelopen half jaar wordt doorgenomen op het gebied van het medezeggenschapsrecht en actuele ontwikkelingen in het (arbeids)recht wordne besproken aan de hand van wisslende thema's die voor de OR praktijk van belang zijn.

Nieuwe vormen van Medezeggenschap Werkplaats voor Medezeggenschap 22-01-2013 2

Website: http://www.wvm.info
E-mail: lennyoudeweme@wvm.info
START: Verkennen van overtuigingen van waaruit deelnemers werken met MZO. • Onderzoeken van de meerwaarde van MZ. Welke beelden, metaforen, vooroordelen, stereotypes zijn er? • Een presentatie over een brede verkenning van medewerker participatie en nieuwe vormen van MZ in een publieke organisatie. • Onderzoek naar de essentie en de (wettelijke) kern ingrediënten van MZ? Wat is acceptabel en wat niet? En in welke vorm kan je MZ dan gieten? • Herbezinning op de vormgeving van MZ. Vraagt 'deze tijd' om een nieuwe vorm? Is een structurele verandering nodig?