Bent u MZ-Opleider? raadpleeg hier alle informatie ›

Welkom bij het Register voor MZ-Opleiders

In het Register zijn alle MZ-Opleiders opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroeps- en branchevereniging zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd MZ-Opleider blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie. Bekijk de flyer voor meer informatie.

SCOOR & RMZO gefuseerd

Op 1 juli 2019 zijn Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en het Register Medezeggenschapsopleiders (RMZO) gefuseerd. Sindsdien is de nieuwe fusie-organisatie, SCOOR-RMZO, een feit. Klik hier voor meer informatie.

Bent u of zoekt u een MZ-Opleider?

Dit registratiesysteem is het gezamenlijke initiatief van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) en de Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ). De doelstelling van het registratiesysteem is het beschrijven en borgen van de kwaliteit van MZ-Opleiders. Op deze wijze is het mogelijk voor externe partijen en stakeholders te beoordelen of een aanbieder van MZ-opleidingen de noodzakelijke competenties in huis heeft.

Bent u een MZ-Opleider en wilt u zich laten registreren? Of wilt u meer weten over het registratiesysteem? Op de site vindt u alle informatie die u nodig hebt om u te laten registreren. Onder aan de pagina vindt u een menu met links naar alle aspecten van de registratie.

 1. Aanmelden

  Om u te laten registreren dient u zich aan te melden. Bekijkt u voor aanmelding eerst de registratievoorwaarden.

 2. Geregistreerd worden

  Nadat u door de beoordelings- commissie bent toegelaten tot de kandidaatsfase, dient u te voldoen aan de registratieverplichtingen die gelden voor deze eerste fase. Deze fase dient u in twee jaar te hebben afgerond.

 3. Geregistreerd blijven

  Om geregistreerd te blijven dient u zich periodiek te laten herregistreren. In periodes van vijf jaar toont u uw deskundigheids-ontwikkeling aan door een combinatie van activiteiten.

bekijk het volledige registratieproces ›

de voordelen van registratie:

 • Duidelijkheid wat verwacht mag worden van een MZ-Opleider
 • Waarborg voor kwaliteit
 • Continue verbetering van de beroepsuitoefening

Zie ook de flyer over het register.